• Câu hỏi: vi khuan e.coli có kí sinh trong đường ruột trước khi gây bệnh ko ah ?

    Asked by Phương Nguyễn to Nguyễn Trang on 7 Th3 2019.
    • Hình chụp: Nguyễn Thu Trang

      Nguyễn Thu Trang answered on 7 Th3 2019:


      Vi khuẩn E.coli sống ở rất nhiều nơi, có mặt phổ biến trong thực phẩm (chủ yếu là thực phẩm chưa được nấu chín), trong nguồn nước (đặc biệt các nguồn nước ô nhiễm) và có kí sinh trong ruột già của con người nữa. Tuy nhiên E.coli có rất nhiều chủng khác nhau, các chủng kí sinh trong ruột bình thường là vô hại còn một số chủng gây độc khác có mặt trong thực phẩm mới gây ngộ độc hoặc các bệnh đường ruột khác cho chúng ta.

Các bình luận