• Câu hỏi: Vi sinh ăn gì và thải ra gì?

    Dược hỏi Nguyễn Trần Việt An đến Ngọc Bích, Kim Chi trên 28 Th2 2019.
    • Hình chụp: Vũ Thị Ngọc Bích

      Vũ Thị Ngọc Bích Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Vi sinh vật ăn các chất dinh dưỡng bằng cách nó hấp thụ các phân tử này qua màng tế bào của nó, đồng thời nó có thể thải ra các chất thải có thể là các độc tố gây bệnh, hoặc cũng có thể là các chất làm chất dinh dưỡng cho sinh vật khác.

Các bình luận