• Câu hỏi: Vi sinh vật cụ thể là gì ?

  Dược hỏi Hoàng Anh Kiệt đến Ứng Trang, Thu Trang, Nguyễn Trang, Ngọc Bích, Kim Chi trên 28 Th2 2019.
  • Hình chụp: Vũ Thị Ngọc Bích

   Vũ Thị Ngọc Bích Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi: last edited 28 Th2 2019 16:33


   Vi sinh vật là một dạng cơ thể sống, nó vô cùng nhỏ bé đến mức mắt thường không thể nhìn được. Nó thường được cấu tạo từ một tế bào, hoặc nhiều tế bào, có khả năng phân chia để sinh sản, có khả năng tổng hợp và phân hủy các chất, có khả năng di động, có khả năng hô hấp theo cách riêng của nó…

  • Hình chụp: Nguyễn Thu Trang

   Nguyễn Thu Trang Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


   Vi sinh vật là nhóm các sinh vật sống có kích thước vô cùng bé nhỏ, không thể quan sát bằng mắt thường được mà chỉ có thể quan sát bằng kính hiển vi (chữ “vi” trong vi sinh vật có nghĩa là rất nhỏ bé). Các sinh vật này thường có cấu tạo đơn giản, đa số cả cơ thể chỉ tương ứng với một tế bào, thậm chí các virus còn không có cấu trúc tế bào (tức là nhỏ hơn 1 tế bào rất nhiều). Vi sinh vật gồm các loài vi khuẩn, virus, một số vi nấm và vi tảo.

Các bình luận